V. Internaționalizare

În contextul globalizării, internaționalizarea universităților – înțeleasă ca fenomen complex și multi-fațetat, care angrenează toate componentele instituționale – reprezintă pur și simplu o necesitate. La nivelul Universității „Lucian Blaga” din Sibu, Direcția de Relații Internaționale are ca obiective majore îmbunătățirea experiențelor studenților și personalului ULBS prin oferirea unei game variate de mobilități internaționale, creșterea gradului de satisfacție al studenților și personalului străin care efectuează mobilități în cadrul universității noastre, stimularea cercetării și finanțării internaționale, consolidarea metodelor și abilităților de predare în context internațional, creșterea vizibilității și atractivității universității la nivel internațional prin cultivarea unei culturi on-site care promovează internaționalizarea acasă.

Analiza SWOT

Puncte tari (S)

 • Aderarea la Alianța Europeană FORTHEM, demararea proiectul FORTHEM în data de 01.11.2022 și obținerea unui buget de aproape 1.000.000 EURO în urma publicării rezultatelor celui de-al treilea apel de propuneri al Comisiei Europene în cadrul programului Erasmus+;
 • Creșterea continuă a granturilor Erasmus+ obținute, mergând până la finanțarea în valoare de 1.935.540 euro pentru mobilități, câștigată de ULBS în anul 2023 ca urmare a aplicației depuse în competiția anuală a ANPCDEFP;
 • Flexibilizarea proceselor de realizare a mobilităților ERASMUS+ și SEE prin elaborarea și aprobarea la începutul anului 2023 a unui nou Regulament privind organizarea mobilităților ERASMUS+ în cadrul ULBS;
 • Dezvoltarea și diversificarea acordurilor inter-instituționale cu parteneri din țări UE și SEE (285), non-UE (71);
 • Achiziționarea platformei MOVE ON pentru fluidizarea proceselor de cooperare internațională și eficientizarea proceselor de administrare și comunicare în activitatea de internaționalizare;
 • Aplicații depuse în cadrul apelurilor la proiecte de parteneriat pentru cooperare în domeniul învățământului superior (KA220-HED) cu asistența DRI;
 • Poziționarea ULBS în clasamente internaționale de prestigiu datorate și componentei internaționale.

Puncte slabe (W)

 • Scăderea numărului de mobilități studențești SMS și SMP în contextul pandemiei Covid-19;
 • Întârzierea procesului de digitalizare, menit să pună în valoare inițiativa Erasmus without Paper;
 • Numărul restrâns de programe de studiu în limbi străine limitează atractivitatea ofertei educaționale a ULBS în rândul potențialilor parteneri internaționali;
 • Întârzierea lansării noului site ULBS, fapt care îngreunează promovarea ofertei internaționale a instituției;
 • Numărul redus de parteneriate încheiate cu instituții din Top 500 global.

Oportunități (O)

 • Implementarea mobilităților de scurtă durată și participarea la mobilități în cadrul programelor intensive mixte destinate studenților, personalului academic și administrativ, cu universități partenere din Alianța Europeană FORTHEM;
 • Creșterea semnificativă a granturilor alocate mobilităților în spațiul european, non-european și EEA;
 • Creșterea vizibilității internaționale a ULBS prin participarea la evenimente de promovare și târguri educaționale de recrutare;
 • Participarea la sesiuni de informare, evenimente organizate sub egida ANPCDEFP;
 • Aplicarea priorităților noului Ghid Erasmus+ precum digitalizarea, incluziune și diversitate, componenta green, în cadrul mobilităților de lungă și scurtă durată;
 • Menținerea și îmbunătățirea aplicațiilor FDI – Internaționalizare;
 • Menținerea și îmbunătățirea Modulului de Limbă, Cultură și Civilizație Românească, precum și a Modulului Interdisciplinar, ambele destinate studenților Erasmus incoming;
 • Organizarea de cursuri de limbi străine destinate personalului didactic și administrativ al ULBS;
 • Organizarea anuală a Săptămânii Internaționale a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Amenințări (T)

 • Conflicte din spații EU și non-EU, care au limitat deplasările dinspre și înspre anumite țări;
 • Ideologiile naționalist-izolaționiste, ostile internaționalizării;
 • Competiția cu universitățile românești care oferă programe educaționale similare cu cele ale ULBS;
 • Lipsa unei baze stabile care să asigure un flux constant de studenți străini (ex: moldoveni, ucrainieni etc.);
 • Scăderea generală a interesul studenților față de mobilitățile internaționale, în condițiile discrepanței majore între valoarea granturilor destinate personalului, respectiv studenților.

Obiective

Îmbunătățirea experiențelor studenților și personalului ULBS prin oferirea unei game variate de mobilități internaționale

Acțiuni/Strategii

 • Creșterea numărului de parteneriate, cu accent pe acoperirea cât mai largă a unor zone strategice precum Statele Unite, America Latină, Extremul Orient, Africa și universitățile din top 500;
 • Promovarea continuă a impactului dimensiunii internaționale în spațiul academic;
 • Eficientizarea procesului de accesare a mobilităților prin folosirea instrumentului de gestionare a acestora prin intermediul platformei Move On și prin actualizarea noului site al Direcției de Relații Internaționale.

Rezultate

 • Număr de parteneriate încheiate, repartizate pe zone geografice;
 • Număr de evenimente organizate;
 • Arhivă electronică și noua pagină de site.

Obiective

Creșterea numărului de studenți și a gradului de satisfacție al studenților și personalului străin care efectuează mobilități în cadrul universității noastre

Acțiuni/Strategii

 • Fluidizarea procesului de aplicare prin folosirea platformei de gestionare a mobilităților, Move On și prin actualizarea noului site al Direcției de Internaționalizare în limba engleză;
 • Sprijinirea măsurilor de dezvoltare a noii programe de studiu în limbi de circulație internațională, cu precădere la specializările pentru care există o cerere reală din partea studenților străini;
 • Creșterea atractivității și oportunităților Erasmus+ prin diseminarea activă pe canalele social media;
 • Diversificarea ofertei educaționale prin dezvoltarea programelor de tip double degree și a programelor cu predare în limba engleză.

Rezultate

 • Arhivă electronică și noua pagină de site;
 • Planuri de învățământ; site;
 • Număr de postări, reach și feedback calitativ obținut;
 • Număr de programe lansate.

Obiective

Creșterea finanțării atrase prin intermediul programului Erasmus+

Acțiuni/Strategii

 • Creșterea vizibilității rezultatelor cercetării personalului ULBS la nivel internațional prin dezvoltarea noului site în limba engleză;
 • Creșterea numărului de aplicații și a ratei de succes pe linia KA2; accesarea de finanțări pe linia KA3 (Jean Monnet);
 • Facilitarea conexiunii între cercetătorii ULBS și cei ai universităților partenere prin participarea activă în cadrul laboratoarelor FORTHEM;
 • Includerea ULBS în rețele academice internaţionale de prestigiu care facilitează parteneriate și consorții pentru colaborări viitoare;
 • Dezvoltarea și extinderea cooperării naţionale şi internaţionale cu instituţii de învăţământ şi cercetare şi cu administraţia publică, forurile economice şi culturale implicate în derularea programelor comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Rezultate

 • Varianta în limba engleză a site-ului;
 • Număr de aplicații depuse și rata de succes a acestora;
 • Număr de evenimente de networking realizate, de proiecte depuse și rata de succes a acestora;
 • Număr de parteneriate realizate;
 • Număr de parteneriate realizate și rezultate concrete ale acestora (proiecte depuse și câștigate).

Obiective

Consolidarea capacităților internaționale de predare

Acțiuni/Strategii

 • Stimularea mobilităților de tip STA în cadrul universităților de prestigiu;
 • Oferirea gratuită a cursurilor de limbi străine pentru personalul ULBS cu scopul de a ușura procesul de predare și cercetare în limbi de circulație internațională;
 • Facilitarea participării cadrelor didactice ULBS la programe de tip Blended Intensive Programs care au ca focus pregătirea pedagogică.

Rezultate

 • Număr de mobilități realizate;
 • Număr de cursanți și chestionare privind gradul lor de satisfacție;
 • Număr de mobilități realizate și cursuri/competențe noi propuse ca urmare a desfășurării acestora.

Obiective

Cultivarea unei culturi în campus care promovează și celebrează internaționalizarea acasă

Acțiuni/Strategii

 • Promovarea alianței FORTHEM și stimularea participării la activitățile de internaționalizare cuprinse în proiectul aferent;
 • Organizarea unor serii de evenimente culturale cu participare internațională pentru stimularea internaționalizării acasă;
 • Creșterea participării și a implicării cadrelor didactice din ULBS în evenimentele de internaționalizare organizate în cadrul instituției.

Rezultate

 • Număr de activități realizate și livrabile concrete ale acestora;
 • Număr de evenimente organizate;
 • Număr de persoane participante la evenimente.

Obiective

Menținerea și creșterea în clasamentele internaționale în care ULBS este prezentă și accederea în noi rankinguri

Acțiuni/Strategii

 • QS – Quacquarelli Symonds;
 • THE – Times Higher Education;
 • Study Abroad Aide.

Rezultate

 • QS World University Rankings;
 • QS Sustainability Rankings;
 • QS World University Rankings: Europe;
 • QS World University Rankings by Subject;
 • QS Stars Raiting System;
 • THE-Times Higher Education World Univeristy Rankings;
 • THE-Times Higher Education Impact Rankings;
 • THE-Times Higher Education World Univeristy Rankings by Subject;
 • THE-Times Higher Education Young University Rankings;
 • SCIMAGO Institutions Rankings;
 • URAP University Ranking by Academic Performance;
 • Round University Ranking;
 • UI GreenMetric;
 • Best Value University for International Students;
 • Best Value University World Rankings;
 • U.S. News Best Global Universities Ranking (planificat).