VIII. Infrastructură și digitalizare

Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii didactice și de cercetare va continua și în mandatul 2024-2029, urmărind creșterea calitativă a condițiilor de învățare, cazare și masă pentru studenți, respectiv îmbunătățirea condițiilor de lucru ale angajaților. Se vor avea în vedere atât lucrările de reabilitare, modernizare și eficientizare energetică a infrastructurii, cât și inițierea unor obiective de investiții noi.

În ceea ce privește procesul de digitalizare a ULBS, planul managerial va urmări punerea în aplicare a obiectivelor stabilite prin Strategia de transformare digitală a ULBS, 2022-2027, dar va avea în vedere și obiectivele asumate prin Proiectele „Transformarea digitală a ULBS în procesul de tranziție către o universitate sustenabilă” (TRADISMART) și „Futures of Innovation Technologies European Digital Innovation Hub” (FIT EDIH). În ultima perioadă, în mare măsură și din cauza pandemiei de COVID-19, ULBS a avansat rapid spre digitalizarea proceselor instituționale și a implementat o serie de soluții în plan educațional, de cercetare și administrativ. Digitalizarea a beneficiat și beneficiază în continuare de o finanțare consistentă, asigurată prin proiecte câștigate de către universitate la competiții naționale sau internaționale.

Analiza SWOT

Puncte tari (S)

 • Infrastructura didactică și de cercetare a ULBS la un nivel care asigură desfășurarea unui proces educațional și a cercetării de calitate;
 • Derularea și finalizarea unor investiții în infrastructura didactică și de cercetare din resurse proprii, prin programe POR sau proiecte de cercetare;
 • Există studii de fezabilitate și autorizații de construcție pentru noi obiective de investiții pentru care e necesară identificarea sau aprobarea finanțării;
 • Derularea unor programe de eficientizare energetică a clădirilor ULBS;
 • Au fost dobândite terenuri pentru construcția unor noi obiective de infrastructură (Complexului Sportiv al ULBS – Arena Universitară, Campusul pentru învățământ dual, Baza sportiva de la căminele 6, 7);
 • Elaborarea Strategiei de transformare digitală a ULBS 2022-2027;
 • Studenții „tradiționali” ai universității sunt digital natives;
 • Implementarea accelerată și eficientă, datorită pandemiei COVID-19, a unor soluții educaționale, de cercetare și administrative digitale;
 • Integrarea ULBS în rețele naționale și internaționale având ca obiective principale inovarea și transformarea digitală (LAB4COM, Cluj IT Cluster, Sibiu IT Cluster);
 • Participarea ULBS în cadrul Alianței FORTHEM și deținerea poziției de Ofițer IT;
 • Implicarea în proiecte majore, cu finanțare națională și internațională, având printre obiectivele principale transformarea digitală (TRADISMART, TEHNE etc.);
 • O bună cunoaștere a situației actuale privind digitalizarea universității, prin agregarea și prelucrarea informațiilor culese prin întâlniri de lucru ale structurilor de management și prin derularea unui studiu sociologic la nivelul cadrelor didactice și studenților, în iunie 2022.

Puncte slabe (W)

 • Existența încă a unui număr ridicat de obiective de infrastructură (spații de cercetare și învățământ, spații de cazare) care necesită lucrări de reparații și/sau eficientizare;
 • Capacitatea spațiilor de cazare a ULBS este încă redusă, raportată la numărul de studenți care solicită cazare;
 • Resursa umană din structurile DGA este insuficientă, cu expertiză relativ redusă în implementarea proiectelor PNRR sau a celor finanțate din fonduri europene;
 • Plasarea Românei pe ultimele locuri din punct de vedere al competențelor digitale ale populației și al digitalizării serviciilor publice (conform EUROSTAT);
 • Opinia cadrelor didactice și studenților ULBS (consultată prin chestionare) indică o nevoie concretă în ceea ce privește procesul de transformare digitală a universității.

Oportunități (O)

 • Lansarea la nivel național și european a numeroase programe care sprijină financiar dezvoltarea infrastructurii educaționale și de cercetare în învățământul universitar, precum și transformarea digitală a acestuia;
 • Participarea ULBS ca membru al Consorțiului Universitaria și ca membru al alianței europene FORTHEM facilitează creșterea gradului de succes la competițiile de proiecte cu finanțare națională și internațională, precum și identificarea altor oportunități care vizează dezvoltarea infrastructurii educaționale și de cercetare și procesul de digitalizare;
 • Strategia de digitalizare a UE, care are ca obiectiv definirea intervalului de timp următor ca „deceniul digital” al Europei;
 • Noua lege a învățământului superior formalizează, post-pandemie, derularea unui anumit procent din activitățile didactice în regim online.

Amenințări (T)

 • Dezvoltarea infrastructurii didactice și de cercetare, precum și procesul de digitalizare necesită atât resurse financiare semnificative, cât și durate mari de timp de implementare;
 • Există o relativă inerție, atât la nivelul angajaților, cât și al studenților, care îngreunează adoptarea și implementarea tehnologiilor digitale de predare și învățare.

VIII.1. Infrastructura didactică și de cercetare

Obiective

Modernizarea infrastructurii didactice și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Continuarea programului de reparații, îmbunătățiri și modernizare a sălilor de curs și laboratoarelor din cadrul facultăților, în funcție de resursele financiare ale ULBS.

Rezultate

 • Spații de învățământ și cercetare corespunzătoare calitativ;
 • Finalizarea lucrărilor de amenajare a laboratoarelor de cercetare finanțate prin proiecte aflate în derulare;
 • Întreținerea sălilor din cadrul tuturor clădirilor facultăților.

Obiective

Modernizarea infrastructurii didactice și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Continuarea programului de reparații și îmbunătățiri a spațiilor de cazare pentru studenți, rezidenți și asistenți universitari.

Rezultate

 • Îmbunătățirea condițiilor de cazare la căminele 1, 2, 3 și Academica;
 • Finalizarea și punerea în funcțiune a parcului, filigoriei și a parcării (42 locuri) la căminele 6 și 7;
 • Amenajarea de cafeterii în corpurile de clădire ale ULBS unde permite legea;
 • Amenajarea spațiilor și punerea în funcțiune a automatelor de cafea și snack-food din cadrul tuturor facultăților.

Obiective

Modernizarea infrastructurii didactice și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Continuarea lucrărilor de eficientizare energetică a clădirilor.

Rezultate

 • Continuarea procesului de înlocuire a corpurilor de iluminat clasice cu unele economice (de tip LED) și în alte clădiri ale ULBS, după modelul deja operaționalizat la Facultatea de Medicină, Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Economice, Biblioteca Universității;
 • Continuarea lucrărilor de înlocuire a ferestrelor vechi cu tâmplărie termopan din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane, Facultății de Litere și Arte, Facultății de ȘAIAPM și a Facultății de Științe Economice;
 • Continuarea procesului de înlocuire a centralelor termice vechi cu unele noi, performante și economice; Schimbarea și îmbunătățirea sistemelor de încălzire la căminele 1, 2, 3 și la căminul Facultății de Teologie, în scopul eficientizării consumurilor energetice;
 • Implementarea unui sistem de energie verde (panouri fotovoltaice).

Obiective

Modernizarea infrastructurii didactice și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Reparații și eficientizarea energetică a Centrului de Cercetare și Perfecționare Păltiniș;
 • Reparații și eficientizarea energetică a Centrului pentru Servicii Integrate pentru Studenți – SmartHub;
 • Reorganizarea funcționalității Vilei ULBS de pe str. Costache Negri;
 • Modernizarea cabinetului medical din cadrul ULBS.

Rezultate

 • Creșterea calității serviciilor de cazare și a activităților specifice;
 • Îmbunătățirea punctului termic prin optimizarea sistemului de încălzire;
 • Asigurarea unui mediu de lucru și a unor condiții de activitate foarte bune pentru studenți și angajați;
 • Crearea de spații de cazare și socializare;
 • Finalizarea lucrărilor de modernizare.

Obiective

Noi investiții în infrastructura didactică și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Reabilitarea și modernizarea infrastructurii didactice și de cercetare de la Facultatea de Științe

Rezultate

 • Finalizarea lucrărilor;

Obiective

Noi investiții în infrastructura didactică și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Finalizare lucrări obiectiv Ferma didactică de la Rusciori, Facultatea de ȘAIAPM;

Rezultate

 • Punerea în funcțiune a obiectivului de investiții;

Obiective

Noi investiții în infrastructura didactică și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Finalizare lucrări Reabilitare, consolidare, extindere și dotare a infrastructurii educaționale destinată Facultății de Litere și Arte;

Rezultate

 • Punerea în funcțiune a obiectivului de investiții;

Obiective

Noi investiții în infrastructura didactică și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Demararea lucrărilor de construcție a Campusului pentru Învățământ dual, conform specificațiilor din proiectul PRODUAL;

Rezultate

 • Campusul pentru învățământ dual;

Obiective

Noi investiții în infrastructura didactică și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Extinderea și modernizarea Facultății de Inginerie;

Rezultate

 • Depunerea Aplicației de finanțare în cadrul Programului ce urmează a fi lansat de ADR Alba – POR și obținerea finanțării;

Obiective

Noi investiții în infrastructura didactică și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii Facultății de Medicină;

Rezultate

 • Finalizarea lucrărilor la Centrul de Simulare în Medicină;
 • Modernizare spații de învățământ;

Obiective

Noi investiții în infrastructura didactică și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Lucrări de modernizare a infrastructurii din cadrul Facultății de Drept: modernizare Aulă și amenajare parcare;

Rezultate

 • Finalizarea lucrărilor;

Obiective

Noi investiții în infrastructura didactică și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Lucrări de modernizare a infrastructurii din cadrul Facultății de Științe Economice);

Rezultate

 • Reabilitarea și modernizarea unor săli de curs și continuarea lucrărilor de eficientizare energetică;

Obiective

Noi investiții în infrastructura didactică și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Identificarea unei linii de finanțare în vederea demarării lucrărilor de proiectare și construcție a sediului Facultății de Științe Socio-Umane;

Rezultate

 • Finalizarea aplicației de finanțare în vederea întocmirii proiectului tehnic și a execuției lucrării;

Obiective

Noi investiții în infrastructura didactică și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Reabilitarea și modernizarea infrastructurii didactice și de cercetare de la Facultatea de Teologie;

Rezultate

 • Realizarea studiului de fezabilitate și identificarea sursei de finanțare în vederea realizării proiectului tehnic și a execuției lucrării;

Obiective

Noi investiții în infrastructura didactică și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Reabilitarea integrală a Căminului studențesc Nr. 4;

Rezultate

 • Obținerea finanțării la competiția PNRR – C15.I17 și, în funcție de aceasta, finalizarea lucrărilor;

Obiective

Noi investiții în infrastructura didactică și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Reabilitarea integrală a cantinei ULBS;

Rezultate

 • Obținerea finanțării la competiția PNRR – C15.I17 și, în funcție de aceasta, finalizarea lucrărilor;

Obiective

Noi investiții în infrastructura didactică și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Amenajarea terenului de sport din incinta Căminului studențesc Nr. 7;

Rezultate

 • Finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a acestuia;

Obiective

Noi investiții în infrastructura didactică și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Reabilitarea spațiilor din cadrul Rectoratului și a clădirii Direcției General Administrative;

Rezultate

 • Finalizarea lucrărilor de reparații și de modernizare a spațiilor;

Obiective

Noi investiții în infrastructura didactică și de cercetare

Acțiuni/Strategii

 • Demararea lucrărilor de construcție a Complexului Sportiv al ULBS – Arena Universitară.

Rezultate

 • Arena Universitară (sub rezerva aprobării investiției de Guvernul României);

Obiective

Implementarea unor măsuri pentru asigurarea securității în muncă; asigurarea de facilități adaptate persoanelor cu dificultăți/dizabilități

Acțiuni/Strategii

 • Implementarea unor noi măsuri de protecție contra incendiilor și pază.

Rezultate

 • Obținerea autorizațiilor și a avizelor ISU pentru un număr cât mai mare de clădiri ale ULBS în scopul creșterii siguranței clădirilor din cadrul ULBS;
 • Continuarea procesului de eficientizare a sistemului de pază;
 • Punerea în funcțiune a centrului de monitorizare și securitate integrată a tuturor clădirilor din cadrul universității;
 • Îmbunătățirea sistemului de monitorizare, prin adăugarea de noi funcțiuni și rapoarte în cadrul acestuia;
 • Menținerea în funcțiune a sistemelor de stingere a incendiilor cu gaz inergen din cadrul arhivei și bibliotecii universitare.

Obiective

Implementarea unor măsuri pentru asigurarea securității în muncă; asigurarea de facilități adaptate persoanelor cu dificultăți/dizabilități

Acțiuni/Strategii

 • Crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități;

Rezultate

 • Realizarea de rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii;
 • Amenajarea de locuri de parcare pentru studenții cu dizabilități în parcările ULBS;
 • Realizarea de grupuri sociale destinate persoanelor cu dizabilități;
 • Construcția unor lifturi în clădirile în care acest lucru este posibil.

VIII.2. Digitalizarea ULBS

Obiective

Continuarea dezvoltării digitale a universității la nivelul infrastructurii

Acțiuni/Strategii

 • Modernizarea infrastructurii digitale a universității prin achiziția de echipamente – Proiectul PNRR – TRADISMART;
 • Stimularea utilizării tehnicilor digitale în procesul educațional (predare-învățare, activități practice) prin asigurarea tehnologiilor și platformelor software specifice.

Rezultate

 • Creșterea numărului de spații de învățământ dotate cu echipamente moderne, necesare utilizării tehnicilor digitale;
 • Optimizarea managementului școlarității studenților, prin accesul la o infrastructură digitală performantă;
 • Dezvoltarea capacității pentru derularea procesului educațional în regim online și mixt;
 • Abordarea unor noi direcții de cercetare fundamentală și aplicativă, facilitată de dotarea cu echipamente și platforme software performante;  
 • Consolidarea capacității de asigurare a securității cibernetice la nivelul ULBS.

Obiective

Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, studenților și personalului administrativ

Acțiuni/Strategii

 • Stimularea utilizării tehnologiilor digitale pentru atingerea unui nivel avansat al abilităților digitale la nivelul resursei umane (cadre didactice, studenți și personal administrativ);
 • Dezvoltarea unor programe de pregătire pentru utilizarea noilor sisteme și tehnologii digitale;
 • Dezvoltarea unor programe de formare continuă, pentru actualizarea abilităților digitale dobândite, în contextul evoluției rapide a tehnologiei.

Rezultate

 • Conștientizarea necesității dezvoltării competențelor digitale;
 • Implicarea unui număr cât mai mare de utilizatori ai tehnologiilor digitale în grupul țintă vizat (resursă umană cu competențe digitale avansate);
 • Elaborarea de materiale didactice în format digital interactiv (tutoriale multimedia) pentru utilizarea tehnologiilor digitale și ale platformelor software;
 • O mai bună funcționare a ecosistemului digital al universității.

Obiective

Instituirea și consolidarea unei culturi organizaționale privind transformarea digitală a universității

Acțiuni/Strategii

 • Elaborarea unor principii care să stea la baza transformării digitale a universității;
 • Digitalizarea managementului instituțional și al serviciilor administrative oferite de universitate;
 • Digitalizarea fluxurilor de informație în interiorul universității.

Rezultate

 • Favorizarea tranziției spre un sistem paperless de transmitere a informațiilor și documentelor, cu impact redus asupra mediului;
 • Gestionarea digitală a resurselor prin intermediul unei soluții de tip University Resource Planning;  
 • Utilizarea unei aplicații modularizate de tip portal pentru gestionare digitală a proceselor instituționale specifice;
 • Trecerea la o interfață digitalizată pentru interacțiunea dintre secretariate și studenți (e-secretariat);
 • Gestionarea procedurilor de raportare și evaluare a performanței în activitatea didactică și de cercetare (GRADIS), a procedurilor de vot electronic (la nivelului Senatului universității, Consiliului de Administrație, consiliilor facultăților), a managementului activității studenților și a admiterii prin intermediul unor platforme digitale specifice.

Obiective

Digitalizarea procesului de predare și al activităților conexe

Acțiuni/Strategii

 • Adaptarea planurilor de învățământ în contextul transformării digitale;
 • Dezvoltarea unor metode de feedback, analiză și evaluare digitală a eficienței procesului de predare (learning analytics);
 • Asigurarea condițiilor necesare pentru educația incluzivă;
 • Agregarea resurselor disponibile pentru predare și învățare (cărți, cursuri în format digital, tutoriale interactive) pe o platformă de tip open-access;
 • Gestionarea digitală a actualizării ofertei educaționale la cerințele pieței muncii și a mediului de afaceri.

Rezultate

 • Planuri de învățământ flexibile, actualizate periodic, în conformitate cu cerințele tuturor părților implicate în procesul educațional (studenți, cadre didactice, mediul de afaceri);
 • Cuantificarea eficienței procesului de predare și implementarea rapidă și eficientă de măsuri corective;
 • Asigurarea creșterii gradului de accesibilitate la procesul educațional pentru utilizatorii cu dizabilități;
 • Valorizarea flexibilă și dinamică a informațiilor legate de necesități, competențe și informații, provenite de la actorii locali (mediul de afaceri);
 • O mai bună integrare pe piața muncii a absolvenților.