Lucrări ştiinţifice publicate

Lucrări ştiinţifice publicate​

Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu

Volume de autor:

1. Vespasian Erbiceanu (1865-1943). Studiu monografic, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014, 259 p. Recenzie: Cristina Manole, Observatorul cultural, nr. 770, 1 mai 2015; 

2. Ion Flueraş (1882-1953). Social-democraţie şi sindicalism, Editura Nemira, București, 2007, 350 p.; Recenzie: Mihai Racoviţan, în „Studia Universitatis Cibiniensis”, tom III-IV, 2006-2007, p. 335-337. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2012, 307. p.;

3. Modernizarea sistemului electoral din Romania (1866-1937), Institutul European, Iasi, 2005, 284 p.; Recenzii: Ionela Băluţă în Studia Politica, Bucureşti, no. 4/2006, p. 982-983; Vasile Ciobanu în Studia Universitatis Cibiniensis, tomul II, 2005, p. 353-354.

 

4. Electoratul din România în anii democraţiei parlamentare (1919-1937), Institutul European, Iaşi, 2004, 352 p.; Recenzii: Marius Cristea în Apulum, XLI, 2004, p. 656-658; Ioan Lăcustă în Cultura, Institutul Cultural Roman, Bucuresti, anul I, nr. 38, 1-7 decembrie 2004, p. 9-10; nr. 39, 8-14 decembrie 2004, p. 8-10; Nicolae Jurca, în Transilvania, serie noua, anul CX, nr. 4/5, 2005, p. 110; Mihai Racovițan în Tribuna Sibiului, nr. 105, 7 iulie 2004; Vasile Ciobanu, în Anuarul Institutului de Cercetari Socio-Umane, Sibiu, anul XII, 2005, p. 319-321; Radu Florian Bruja, în Codrul Cosminului, Universitatea Stefan cel Mare, Suceava, 2006, p. 251-254; Magazin Istoric, anul XXXIX, serie noua, nr. 1 (454), ianuarie 2005, p. 54. 

Volume în colaborare

1. Sorin Radu (în colaborare cu Vasile Ciobanu, Nicolae Georgescu), editori, Frontul Plugarilor. Documente, vol I (1944-1947), Academia Română, Editura Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2011, 428 p. 

2. Sorin Radu (în colaborare cu Vasile Ciobanu, Nicolae Georgescu), editori, Frontul Plugarilor. Documente, vol II (1948-1951), Academia Română, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2012, 435 p.

3. Sorin Radu, Miron Costin, Pictorul şi gravorul Nicolae Brana, Institutul European, Iaşi, 161 p., 2005,  (cap. I, III, studiul introductiv şi indicele de nume).

Volume coordonate: 

1. Geneza, definirea şi evoluţia conceptului de partid politic în Romania până la primul război mondial. Antologie de texte, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2005, 288 p.; 

2. Cultură politică şi comportament electoral în România în perioada democraţiei parlamentare (1866-1937) – între modelele europene şi specificul naţional, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2006, 318 p.; Recenzie: Vasile Ciobanu în Studia Universitatis Cibiniensis, tomul III-IV, 2006-2007, p. 345-347.

3. Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, vol 1, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, în colaborare cu Vasile Ciobanu, 2006, 440 p.; Recenzie: Florian Kührer în Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 32 (103) Jahrgang (2009), Heft 1, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, p. 106-107;

4. Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, vol. 2, Editura Techno Media, Sibiu, în colaborare cu Vasile Ciobanu, 2007, 400 p. Recenzie: Florian Kührer în Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 32 (103) Jahrgang (2009), Heft 1, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, p. 106-107;

5. Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, vol. 3, Editura Techno Media, Sibiu, în colaborare cu Vasile Ciobanu, 2008, 430 p.

6. Unirea din 1918 – act fundamental al istoriei României, în colaborare cu Vasile Ciobanu, Editura Techno Media, Sibiu, 2008, 300 p.

7. Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, vol. 4, Editura Techno Media, Sibiu, în colaborare cu Vasile Ciobanu, 2009, 420 p. Recenzie: Hannelore Baier, în ADZ, 17 Jg., nr. 4279, 2 Dezember 2009, p. 3

8. Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, vol. 5, Editura Techno Media, Sibiu, în colaborare cu Vasile Ciobanu, 2010, 438 p.

9. Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, vol. 6, Cluj-Napoca, Editura Kriterion, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2011, în colaborare cu Vasile Ciobanu, Flavius Solomon, 422 p.

10. Călimăneşti – Monografie istorică şi etnografică, Editura Spandugino, Bucureşti, 2009 (în colaborare cu Vasile Ciobanu, Radu Racoviţan), 360 p. – recenzie Anda Lucia Spânu în „Historia Urbana”, XVIII, 2010, p. 283-286.

11. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Monografie, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2011 (în colaborare cu Constantin Oprean), 497 p. 

12. Parliamentarism and political structures in Eastcentral and Southeastern Europe in the Inter-war Period (în colaborare cu Hans-Christian Maner), volum tematic, „Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica”, tom 9, 2012, 257 p.

13. Reckoning with the Dictatorial Past: The Politics of Memory and Transitional Justice in Europe (în colaborare cu Corneliu Pintilescu), volum tematic, „Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica”, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2014, 247 p.

14. Învățământul de partid și școlile de cadre în România comunistă. Context național și regional, postfață de Mihai Dinu Gheorghiu, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2014, 312 p. Recenzie: Manuela Zănescu, Revista Lecturn, Timișoara,  Anul VI, nr. 3 (23), iulie-septembrie 2018, pp. 15-21.

15. Countryside and Communism in Eastern Europe: Perceptions, Attitudes, Propaganda, LIT Verlag, Mainzer Beiträge zur Geschichte Osteuropas herausgegeben, Band 8, Wien, Zürich, Münster, 2016, 798 p. (in colaboration with Cosmin Budeancă). Recenzii: Maria Mateoniu, în MemoScapes. Romanian Journal of Memory and Identity Studies, București, no. 1/2017, pp.  100-108; Alexandru Nicolaescu în Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, Sibiu, vol. XIV/2017, pp. 168-175. Eszter Bartha în International Review of Social History, Amsterdam, Cambridge, Volume 63, Issue 2, August 2018,  pp. 358-361;

16. Politics and Peasants in Interwar Romania: Perceptions, Mentalities, Propaganda, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2017, 551 p. (în colaborare cu Oliver Jens Schmitt). Recenzii: Lörincz Norbert în Studia Universitatis Babeș Boliay. Historia, Cluj-Napoca, vol. 62. No. 2, 2017, pp. 99-102; Daniela Maria Stanciu, în Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, Sibiu, vol. XIV/2017, pp. 162-177; Mihai Ghiţulescu, în Ramuri, Craiova,  nr. 5, 2018; Sergiu Delcea, în Journal of Contemporary European Studies, Anglia, vol. 26, no. 1, 2018, pp. 143-145; Nina Kršljanin în Parliaments, Estates and Representation, Anglia, published online: 05 Sep 2018; Armin Heinen, în Südost-Forschungen. Internationale Zeitschrift fur Geschichte, Kultur und Landeskunde Sudosteuropas, Regensburg, vol. 77/2018, pp. 351-354; Codrin Ioan Moldoveanu, în Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza” Iași (Serie nouă), tom LXV/2019, pp. 682-684; Alexandru Nicolaescu, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, vol. XXVI, 2019, pp. 215-221.

Studii publicate în volume colective apărute la edituri din străinătate sau naționale acreditate CNCSIS/CNCS – selecție:

1. „Congresul General al Frontului Plugarilor din 24-27 iunie 1945”, în In honorem Alexandru Moşanu. Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor, coord. Nicolae Enciu, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, p. 535-545.

2. „Întemeierea şi organizarea Frontului Plugarilor (1933)”, Stat şi societate în Europa, vol. IV, coord. Sorin Damean, Lucian Dindirică, Editura Cetatea de Scaun, 2012, p. 179-216 (în colaborare cu Nicolae Georgescu).

3. „Frontul Plugarilor”, în Enciclopedia comunismului românesc, vol. II, literele F-O, Academia Română, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2012 (în colaborare cu Vasile Ciobanu, Nicolae Georgescu), p. 91-99.

4. „O perspectivă liberal-moderată asupra reformei electorale din România: I. Heliade Rădulescu”, în Liberalismul românesc şi valenţele sale europene, coord. Liviu Brătescu, Editura PIM, Iaşi, 2010, p. 60-70.

5. „Internaţionalismul şi principiile naţionale: o perspectivă asupra discursului politic al social-democraţilor români din Ungaria (1917-1918)”, în Valer Moga, Sorin Arhire (coord.), Problema Transilvaniei în discursul politic de la sfârşitul Primului Război Mondial, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2009, p. 113-165.

6. „Programul liberal de reforme din anii 1913-1914 reflectat în rapoartele reprezentanţilor diplomatici ai Austro-Ungariei şi Italiei la Bucureşti”, în Schimbare şi devenire în istoria României, coord. Ioan Bolovan, Sorina Bolovan, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, p. 191-208.

7. „Alegerile parlamentare din februarie 1914”, în Ipostaze ale modernizarii în Vechiul Regat, vol. IV, 2007, editori Ion Bulei, Alin Ciupala, Editura Universităţii din Bucuresti, p. 199-219; 

8. „Starea de spirit a minorităţilor naţionale din Transilvania reflectată în rapoartele informative ale Direcţiunei Poliţiei şi Siguranţei Generale (1920)”, în Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX, vol. 2, Editura Techno Media, Sibiu, 2007, p. 28-55. 

9. „Două lumi, două sisteme – alegerile parlamentare din 1914 şi 1937. Studiu comparativ”, în Sorin Radu, (coord.), Cultură politică şi comportament electoral în România în perioada democraţiei parlamentare (1866-1937) – între modelele europene şi specificul naţional, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2006, p. 129-252 (în colaborare cu Lucian Robu). 

10. „Electoral Behavior of National Minorities în Transylvania during the First Interwar Decade. Considerations”, în Vasile Ciobanu, Sorin Radu (coordonatori), Partide politice si minorităţi naţionale din România în secolul XX, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2006. 

11. „Frontul Plugarilor şi minorităţile naţionale”, în Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, vol. VI, Cluj-Napoca, Editura Kriterion, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2011, coord. Vasile Ciobanu, Flavius Solomon, Sorin Radu, p. 15-46 (în colaborare cu Vasile Ciobanu).

12. „Structuri ale propagandei pro-comuniste din România în anii 1945-1953. Şcolile de cadre ale Frontului Plugarilor”, în Sorin Radu (coord.), Învățământul de partid și școlile de cadre în România comunistă. Context național și regional, postfață de Mihai Dinu Gheorghiu, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2014, pp. 105-141.

13. „Procesul de verificare a membrilor şi reorganizarea Frontului Plugarilor în anii 1947-1953”, în Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), Stalinizare și destalinizare. Evoluții instituționale și impact social, Polirom, Iași, 2014, pp. 75-101 (in colaborare cu Alexandru Nicolaescu).

14. „Opera juridică a lui Vespasian Erbiceanu (1865-1943)”, în In honorem Mihai Drecin. Profesorul Mihai Drecin la împlinirea vârstei de 70 de ani, coor. Ion Zainea, Gabriel Moisa, Editura Universităţii din Oradea, 2014, pp. 107-130.

15. “The Ploughmen’s Front and the Land Reform from 1945 in Romania”, in Sorin Radu, Cosmin Budeancă (Eds.), Countryside and Communism in Eastern Europe: Perceptions, Attitudes, Propaganda, LIT Verlag, Mainzer Beiträge zur Geschichte Osteuropas herausgegeben, Band 8, Wien, Zürich, Münster, 2016, pp. 191-205; 

16. “«Peasant Democracy» or What It Was Like to Practice Politics in Countryside Romania between the Two World Wars”, in  Sorin Radu, Oliver Jens Schmitt (Eds.), Politics and Peasants in Interwar Romania: Perceptions, Mentalities, Propaganda, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2017, pp. 25-58.

17. „Între entuziasm și zăpăceală: alegerile parlamentare din noiembrie 1919”, în Alexandru Radu, Camelia Runceanu (editori), 1919. Primele alegeri parlamentare din România Mare, București, Monitorul Oficial, 2019, pp. 63-94;

18. “Senators for Life in the Romanian Parliament within 1866-1938”, in Lukás Fasora, Ewald Hiebl, Judit Pál, Petr Popelka (Hgs.), Elitenforschung in der Geschichte des 19.und 20. Jahrhunderts Erfahrungen und methodisch-theoretische Inspirationen, LIT Verlag, Wien, Zürich, Münster, 2019, pp. 111-132.

 

Studii indexate Clarivate Analitycs & Web of Science. Arts & Humanities Citation Index

1. Une variante inedite de la Resolution d’union d’Alba Iulia, în “Transylvanian Review”, vol. XVIII, no. 4, Winter, 2009, p. 121-130.

2. The Political Organisation of the Peasantry in Communist Romania: the Ploughmen’s Front (1945-1953), in “Bulgarian Historical Review”, Sofia, nr. 1-2, 2013, p. 79-101.

3. The “Comrades”, Propaganda and the Collectivization of Agriculture in Eastern Europe. The Ploughmen’s Front in Romania, in “Historický časopis” („Historical Journal”), Bratislava, vol. 63, no. 1/2015, p. 113-135 (în colaborare cu Cosmin Budeancă, Flavius Solomon).

4. Romanian Village Halls in the Early 1950s: Between Cultural and Political Propaganda, in „The Historical Review/La Revue Historique”, vol 12/2015, p. 229-252.

5. Political Activism in the Romanian Countryside of the 1930s: the Peasants from the County of Hunedoara and the Ploughmen’s Front, în “Transylvanian Review”, Vol. XXVII, No. 1 Spring 2018, pp. 121-138;

6. Building the Socialism: the Schools of Cadres and the Party Bureaucracy in Romania. Regional Party School of Timișoara (1948-1973), in “Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte”, München, în curs de apariție (primăvara 2020).

 

Studii în reviste științifice din străinătate indexate in BDI

1. Romania and the Great War: Political, Territorial, Economic and Social, in „Pamięć i Sprawiedliwość”, Polonia, 31/1/2018, pp. 138-167.

2. Party Education in Communist Romania. Case Study: the Establishment and Organization of the Ploughmen’s Front’s Schools of Cadres (1948), in „Slovanský přehled” / „Slavonic Review – review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe”, Praga, nr. 1-2, 98, 2012, p. 65-79.

3. Forms of Political and Para-military Youth Enrollment in Romania. Case Survey: The Country’s Sentinel (Straja Ţării) 1934-1940, in “Estudios Humanísticos. Historia”. Universidad de León, no. 10, 2011, p. 209-227;

4. Agrarianism in Romania: Political Evolution and Doctrine of Ploughmen’s Front (1933-1953), “Humanities and Social Sciences Review”, Central Connecticut State University, USA, vol. 3, no. 3, p. 355-362.

 

Studii în reviste naționale indexate in BDI – selecție

1. Senatorii de drept în Parlamentul României în perioada 1866-1938, în „Revista istorică”, tom XXVI, 2015, nr. 3–4, p. 205–222.

2. „Tovarăşi de drum”: Frontul Plugarilor şi Partidul Comunist în anii 1944-1947, în „Revista istorică”, tom XXIII, 2012, nr. 1-2, p. 107-138.

3. Vespasian Erbiceanu (1865-1943): familia, educația și începutul carierei de magistrat – pledoarie pentru o monografie, în „Transilvania”, 8/2014, p. 56-60.

4. Implicarea Frontului Plugarilor în procesul de colectivizare a agriculturii – acțiuni pregătitoare, în „Annales Universitatis Apulensis”, Historica, Tomul 17, 2013, p. 207-228 (în colaborare cu Cosmin Budeancă).

5. Relaţiile româno-germane reflectate în presa românească sud-transilvăneană (1919-1929), în „Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol”, XLIX/2012, Suplement, p. 179-194.

6. Caricatura electorală – formă a discursului electoral al Partidului Ţărănesc în alegerile parlamentare din mai 1926. Studiu de caz, în „Transilvania”, (în colaborare cu Alexandru Nicolaescu), nr. 2, martie 2011, p. 1-10.

7. Un document inedit – memoriul adresat de Ioan Flueraș generalului Ion Antonescu (ianuarie 1941), în „Annales Universitatis Apulensis”, Historica, tomul 9, 2005, p. 331-336.

8. Lichidarea social-democratiei din Romania. Cazul Ion Flueraş (august 1944 – iunie 1953), în „Annales Universitatis Apulensis”, Historica, tomul 10/I, 2006,  p. 101-131.

9. Une perspective sur le discours politique des Roumains sociaux-démocrates de Hongrie dans les années 1917-1918 “Valahian Journal of Historical Studies”, Vol. 13, Summer 2010, p. 11-34.

10. Die Ansichten Ottokars von Czernin über die Einstellung der politischen Elite Rumäniens bezüglich des liberalen Reformprogrammes von 1913-1914, în “Valahian Journal of Historical Studies”, nr. 12, 2009, p. 45-65.

11. Cenzura presei în timpul alegerilor parlamentare și locale din România interbelică (1918-1937), în „Transilvania”, Sibiu, nr. 3, p. 72-79, 2003. 

12. Administratia si procesul electoral din Romania în perioada 1919-1937, partea a I-a, în „Annales Universitatis Apulensis”, Historica, tomul 7, 2003,  p. 391-397; parte a II-a, în „Annales Universitatis Apulensis”, Historica, tomul 8, 2004, p. 183-192. 

13. Unificarea administrativa a Romaniei Mari în gandirea politica a lui Iuliu Maniu, în „Annales Universitatis Apulensis”, Historica, Tom 2-3, 1998-1999, p. 15-27. 

14. Fuziunea Frontului Plugarilor cu Partidul Național Țărănesc – Anton Alexandrescu (ianuarie 1948), în „Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica”, volum XI, 2014, p. 103-115 (în colaborare cu Alexandru Nicolaescu).

15. Romulus Zăroni: un personaj politic atipic de la jumătatea secolului XX, în „Marginalităţi, periferii şi frontiere simbolice. Societatea comunistă şi dilemele sale identitare”, Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, volumul IX, 2014, Polirom, Iași, p. 59-86 (în colaborare cu Cosmin Budeancă);

16. Mihail Ghelmegeanu şi concepţia drumului distinct al Frontului Plugarilor în relaţia cu P.C.R., 1944-1947, în „Arhivele totalitarismului”, nr. 1/2013;

17. Wellington House and British Propaganda in an Original Document of 1916, „Studia Politica. Romanian Political Science Review”, vol. IX, no. 1, 2009, p. 63-80.

18. Consideraţii privind gazetele poporale din Transilvania apărute înainte de primul razboi mondial, în „Anuarul Institutului de Cercetari Socio-Umane Sibiu”, an III, p. 209-219, 1996. 

19. Imaginea lui Iuliu Maniu în mediile politice din Vechiul Regat (1919-1926), „Anuarul Institutului de Cercetari Socio-Umane Sibiu”, an V, p. 91-109, 1998.

20. Activitatea lui Ion Flueraş în cadrul Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului (decembrie 1918-august 1919), în „Anuarul Institutului de Cercetări SocioUmane”, Sibiu, tomul XIIIXIV, 2006-2007, p. 93-113; 

21. The Parliamentary Elite of the Romanian National Party (1919-1926), în „Studia Universitatis Cibiniensis”, 9/2012 (în colaborare cu Alexandru Nicolaescu).

22. Refacerea politică şi extinderea organizatorică a Frontului Plugarilor în anii 1944-1945, în „Studia Universitatis Petru Maior”. Historia, nr. 9, 2009, ISSN-1582-8433, p. 198-214, (în colaborare cu Nicolae Georgescu).

23. Reformarea sistemului electoral din Romania în gandirea conservatoare (1866-1914), în „Apulum”, XLII, 2005, p. 367-390. 

24. Considerații privind structura și organizarea presei românești din Transilvania în perioada interbelică (1919 – 1939), în „Apulum”, XXXIII, 1996, p. 215-221. 

25. The Political Group of Right-Extreme Romanian Action of Cluj (1923 – 1925), în „Apulum”, Tomul XXXIV, 1997, p. 599-609. 

26. Mitul eroului salvator – Cazul Generalului Alexandru Averescu, în „Apulum”, Tomul XXXV, 1998, p. 545-558. 

27. Electoratul din Transilvania în primii ani dupa Marea Unire, în „Apulum”, Tomul XXXVII/2, 2000, p. 229-245. 

28. Alegerile comunale si judetene din februarie 1926, în „Apulum”, Tomul XXXVIII/2, 2001, p. 207-224. 

29. „Autodizolvarea” Frontului Plugarilor (1953), în „Apulum”, anul XLVI, 2009, p. 211-231, (în colaborare cu Nicolae Georgescu).

 

Recenzii 

1. Sorin Radu – Gabriel Moisa, Frontul Plugarilor din Regionala Crişana-Maramureş (1945-1953), Oradea, Editura Universităţii din Oradea, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2012, 355 p., în „Caietele CNSAS”, anul IV, nr. 1-2 (9-10)/2012 (revista a apărut în 2014), pp. 460-462;

2. Sorin Radu – Radu Tabără, Catalogul insignelor emise de Organizaţia Pionierilor şi Organizaţia Şoimii Patriei din România (Sibiu: Editura ASTRA MUSEUM, 2014), 240 p. în Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, 2014, p. 169-171.

3. Sorin Radu – Cristian Preda, Rumânii fericiţi. Vot şi putere de la 1831 până în prezent [Hapy Romanians.Vote and Power from 1831 until Present Times] (Iaşi: Polirom, 2011), 371 p. În „Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica”, 9/2012, p. 241-246.

4. Sorin Radu – Florin Müller (coord.), Elite parlamentare şi dinamică electorală în România 1919-1937, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009, 389 p. În „Analele Ştiinţifice al Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi”, Seria Istorie, tom LIV-LV, 2008-2009, p. 479-489.

5. Sorin Radu – Horia Bozdoghină, Nicolae Iorga şi Partidul Naţionalist-Democrat în viaţa politică a României, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2007, în Studia Universitatis Cibiniensis, Series Historica, Sibiu, tomul III-IV, 2006-2007, p. 348-353.

6. Sorin Radu – Vasile Ciobanu, Contribuţii la cunoaşterea istoriei saşilor transilvăneni 1918-1944, Editura hora, Sibiu, 2001, în „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane”, Sibiu, anul VII-XI, 2000-2004, p. 293-296.

7. Sorin Radu – Irina Livezeanu, Cultură şi naţionalism în România Mare (1918-1930), Humanitas, 1998, în „Transilvanica”, anul I, nr. 1, 1999, p. 232-234.

 

Conferințe științifice organizate

 

2019
1. „Migration und Identität im rumänischen Kulturraum. Multidisziplinäre Zugänge“, în colaborare cu Rumänische Akademie, Jassy, UEFISCDI, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen; Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München; Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg.

2018
2. Panelul „Sufragiul universal și activismul politic în lumea rurală după Marea Unire”, în cadrul „Congresului Național al Istoricilor Români”, ediția a II-a, Iași, în colaborare cu Virgiliu Țârău (Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca); 

2015
3. “Countryside and Communism in Eastern Europe: Perceptions, Attitudes, Propaganda”, în colaborare cu Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romînesc, Univesitatea din Mainz, cu finanțarea UEFISCDI și IICCMER;

2012
4. „Învățământul de partid și școlile de cadre în România comunistă. Context național și regional”, cu finanțarea UEFISCDI;

2011
5. „Discurs istoric, diplomație și minorități etnice în Europa de Est (sfârșitul sec. XIX – secolul XX)”, cu finanțarea UEFISCDI;

2010
6. „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX”, ediția a IV-a, în colaborare cu Vasile Ciobanu, cu finanțarea Guvernului României. Departamentul pentru Relaţii Interetnice;

 2009
7. „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX”, ediția a III-a, în colaborare cu Vasile Ciobanu, cu finanțarea Guvernului României. Departamentul pentru Relaţii Interetnice;

2008
8. „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX”, ediția a II-a, în colaborare cu Vasile Ciobanu, cu finanțarea Guvernului României. Departamentul pentru Relaţii Interetnice;

2006
9. „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX”, ediția a I-a, în colaborare cu Vasile Ciobanu, cu finanțarea Guvernului României. Departamentul pentru Relaţii Interetnice;

 

Participări la conferinţe științifice în străinătate

Lucrări prezentate:

1. Universal Suffrage, Peasants and Parliamentary Institution in the First Years after the Foundation of Great Romania (1918–1923), “70th Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions”, University of Vienna, 10th–13th September 2018;

2. Politics in Romanian Countryside after the Great War: Considerations about the Social and Political Integration of Peasants into a National and Social Project of State- and Nation-Building, “The Village in the 20th Century. Selected Political, Social, Economic And Cultural Issues”, Lublin, organizată de Institute of National Remembrance, 26-28 september 2018;

3. Petru Groza’s Government and the Land Reform from 1945 in Romania, Panel 15. Land reform programs in Europe in the 18th-20th centuries: a comparative perspective, Rural History 2015 – Conference of the European Rural History Organisation (EURHO), University of Girona, Spain, 7-10 September 2015;

4. The Political Doctrine of the Ploughmen’s Front in Romania (1945 – 1953), Panel 21, Ideologies and doctrines of the peasant and folk parties and movements in Europe, Rural History 2015 – Conference of the European Rural History Organisation (EURHO), University of Girona, Spain, 7-10 September 2015; 

5. People’s Councils: The Peasants’ Participation in Local Administrations of Communist Romania in the ’50s, la conferința „Les „petites gens” de la terre:paysans, ouvriers et domestiques du Néolithique à 2014”, Caen, France, 8-10 octombrie 2014 (în colaborare cu Alexandru Nicolaescu);

6. The Ploughmen’s Front and the Land Reform from 1945 in Romania, la conferința “The Economic Iron Curtain. Land Reforms and Agrarian Policies”, Warsaw, organizată de Institute of National Remembrance – Public Education Office and Warsaw School of Economies – Department of Economic and Social History, 25-26 noiembrie 2014;

7. Communist Propaganda in Romanian Countryside during 1945-1953, la conferința “Social Revolution or Wild Restructuring? Social Effects of Ownership Changes in Poland (1944-1956)”, Lublin, organizată de Institute of National Remembrance, 19-21 noiembrie 2014.

8. The Parliament in Romania during World War I, la “65th Conference of the International Commision for the History of Representative and Parliamentary Institutions”, Viena,  organizată de Universitatea din Viena, ICHRPI, 5-6 septembrie 2014;

9. Communist Propaganda in the Romanian Countryside: Case Study – the Activity of the Cultural Guides of the Ploughmen’s Front (1948-1953), la “International Conference on Humanity and Social Sciences”, Paris, 21-22 mai 2014;

10. Agrarianism in Romania: Political Evolution and Doctrine of Ploughmen’s Front (1933 – 1953), la “International Conference for Academic Disciplines”, Venice, organizată de International Institute of Social and Economic Sciences, University of West Bohemia, Venice International University, 29 iunie-3 iulie, 2014;

11. The Cultural Propaganda of the Ploughmen’s Front and the Role of the Cultural Guides in Communist Romania (1945-1953), la “Rural History Conference” organizată de European Rural History Organisation (EURHO), University of Bern; Panel 5.7. Transforming Village Culture: Village Halls and Cultural Centres in the Nineteenth and Twentieth Century. Part I, 19-22 august 2013;

12. Political Organization of the Peasantry in Communist Romania: the Case of Ploughmen’s Front (1945-1953), la “Rural History Conference” organizată de European Rural History Organisation (EURHO), University of Bern; Panel 4.5. Social movements and popular political participation in rural societies. Part II: XXth century, 19-22 august 2013;

13. Communism in Romanian Countryside. Case Study: Ploughmen’s Front Propaganda (1944-1953), la conferința “Bridges Across Culture. The First International Conference on the Arts and Humanities”, organizată de Washington & Jefferson College din SUA și Umbra Institute, Perugia, Panel – Balkan Studies, 27-30 iunie 2013;

14. The Romanian State Youth The Country’s Sentinel (Straja Ţării) 1934-1940, Conferinţa internaţională “State Youth Organizations and Youth Organizations of the German Minorities in South East Europe”, organizată de Die Stiftungsprofessur für Deutsche Geschichte und Kultur im südöstlichen Mitteleuropa des Historischen Instituts der Universität Pécs, 4-5. December 2009;

 

Lucrări prezentate la conferinţe științifice în ţară (internaţionale, cu participare internaţională sau naţionale):

 

2019

1. Între entuziasm și zăpăceală: alegerile parlamentare din noiembrie 1919, la simpozionul „Centenarul votului universal masculin și al Primului Parlament al României Mari. Evoluția sistemului politic din perioada interbelică până în prezent”, Iași, organizată de Universitatea „Al. I. Cuza”, Primăria Iași, 8 noiembrie 2019;

2. Stânga în România: curente și elite, la școla de toamnă „Politici Sociale în Comunismul Românesc: Elite culturale și politice românești în secolul al XX-lea. De la integrarea în România Mare la dezintegrarea în gulagul comunist”, Cluj-Napoca, organizată în cadrul Departamentului de Studii Internaționale și Istorie Contemporană a Universității Babeș-Bolyai în parteneriat cu Fundația Konrad Adeanuer și cu Memorialul Victimelor Comunismului de la Sighetu-Marmației, 23-29 septembrie 2019.

3. Der Urzelnlauf in Agnetheln. Funktions- und Bedeutungstransfer, la conferința „Migration und Identität in der Geschichte Europas: Gemeinschaften, Vernetzungen, Konflikte/Migrations and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts”, Iași, organizată de Humboldt-Club Iași; Deutsches Kulturzentrum Iași; Rumänische Akademie, Iași; UEFISCDI, Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg,  25. – 28. September 2019 (în colaborare cu Hannelore Baier / Ramona Besoiu);

4. Die Auswirkung der Migration der Deutschen aus Siebenbürgen auf das kulturelle Erbe der Sachsen. Fallbeispiele aus Gemeinden des Harbachtals, la Internationale Tagung „Migration und Identität im rumänischen Kulturraum. Multidisziplinäre Zugänge”, Sibiu, organizată de Rumänische Akademie, Jassy ; UEFISCDI, Lucian Blaga Universität Sibiu; Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen; Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München; Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg, 23.-25. Mai 2019 (în colaborare cu Hannelore Baier / Ramona Besoiu);

2018

1. O perspectivă critică asupra unificării României Mari. Cazul George Grigorovici, la conferința națională cu participare internațională „Europa Centrală  la  …spargerea lumii. Declaraţia de autodeterminare de la Oradea din 12 octombrie 1918”, Oradea, organizată de Universitatea din Oradea, 9-11 octombrie 2018;  

2. Sufragiul universal și integrarea politică a țăranilor în România Mare, la conferința națională „Proiectul identitar românesc. 1848-1947”, Sibiu, organizată de ULBS și Universitatea București, 20-22 septembrie 2018;

3. Politică şi administraţie în primul deceniu interbelic (1919-1928), la „Congresul Național al Istoricilor Români”, ediția a II-a, Iași, 29 august-1 septembrie 2018; 

4. Impactul social al migrației sașilor din Transilvania, la workshop-ul „Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară”, Iași, organizat de Academia Română – Iași, UEFISCDI, 4-5 aprilie 2018.

2015

1. Un ,,vehicul” propagandistic organizat pentru țărănime: gazeta „Frontul Plugarilor” (1944-1953), Simpozionului internaţional „După 25 de ani. Evaluări și reevaluări istoriografice privind comunismul”, Ediția a X-a, Făgăraş – Sâmbăta de Sus, organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, București, Memorialul Rezistenţei Anticomuniste „Ţara Făgăraşului”, Fundaţia Culturală „Negru Vodă” Făgăraş şi Asociaţia Culturală „Mozaic”, cu sprijinul Fundaţiei Konrad Adenauer, 8-11 iulie 2015 (în colaborare cu Alexandru Nicolaescu);

2. Programul agrar al Frontului Plugarilor, 1933-1953, Sesiunea anuală de comunicări științifice a Departamentului de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă, Univeristatea „Lucian Blaga” din Sibiu, „Clio”, ediția a IX-a, 29 mai 2015 (în colaborare cu Nicolae Georgescu);

3. Village Halls in the Romanian Countryside at the Beginning of the 1950s between Cultural and Political Propaganda, international conference „The Countryside and Communism in Eastern Europe: Perceptions, Attitudes, Propaganda”, Sibiu, organized by “Lucian Blaga” University of Sibiu, The Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile, Bucharest, “Johannes Gutenberg” University, Mainz, Romanian Academy, “A. D. Xenopol” Institute of History, Iași, 25-26 September 2015 (în colaborare cu Alexandru Nicolaescu);

2014

1. Relația Frontului Plugarilor cu ,,intelectualii” din lumea satelor (1945-1948), la Simpozionului Internaţional, „Identități sociale, culturale, etnice și religioase în comunism”, ediţia a IX-a, Făgăraş – Academia „Brâncoveanu”, Sâmbăta de Sus, organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, București, Memorialul Rezistenţei Anticomuniste „Ţara Făgăraşului”, Fundaţia Culturală „Negru Vodă” Făgăraş, 9-12 Iulie 2014 (în colaborare cu Alexandru Nicolaescu);

2. Unificarea legislativă și integrarea provinciilor unite în cadrul României Mari (1918-1925), la școala de vară „Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului III”, Sibiu, organizată de Universitatea „Babeș-Bolyai”, 7-12 iulie 2014;

3. Romulus Zăroni în memoria colectivă, la sesiunea de comunicări științifice „Ştiinţele socio-umane la începutul mileniului III”, ediția a VII, organizată de Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu al Academiei Române, 12 decembrie 2014 (în colaborare cu Cosmin Budeancă, Nicolae Georgescu);

2013

1. The Role of Political Organization Ploughmen’s Front in the Collectivization of Agriculture in Romania (1949-1953), la conferința internațională „Economy and Society in Central and Eastern Europe Territory, Population, Consumption”, Alba Iulia, organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, 25-27 Aprilie 2013 (în colaborare cu Cosmin Budeancă);

2. Unificarea României Mari în viziunea social-domocraţilor români din Transilvania, la conferința „Regionalism şi regionalizare în România. Interpretări istorice şi provocări contemporane” organizată de Societatea de Studii Istorice din România, Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului din cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu  Fundația Friedrich Ebert, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi, DAAD-Alumni Iaşi și Centrul Cultural German din Iaşi, 29-31 mai 2013;

3. Procesul de verificare a membrilor şi „reorganizarea” Frontului Plugarilor în anii 1947-1953, la simpozionul internaţional „Stalinizare și destalinizare.  Evoluții instituționale și impact social” organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Fundaţia Culturală „Negru Vodă” Făgăraş, Făgăraş – Sâmbăta de Sus, 4-7 iulie 2013 (în colaborare cu Alexandru Nicolaescu).

2012

1. Perspectiva lui Mihail Ghelmegeanu asupra rolului organizaţiei Frontul Plugarilor (1944-1953) – Conferinţa “Elite şi marginalizaţi în România (1945-1989)”, Bucureşti, Academia Română. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 24-25 mai 2012;

2. Şcoala de cadre a Frontului Plugarilor (1945-1953), la workshop-ul național cu participare internațională „Învăţământul de partid şi şcolile de cadre în România comunistă. Context naţional şi regional”, Sibiu, organizat de UEFISCDI și ULBS, 26-27 octombrie 2012.

2011

1. Frontul Plugarilor şi minorităţile naţionale, la simpozionul naţional cu participare internaţională „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX”, ediţia a V-a, Sibiu, organizatori: ULBS, Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, Institutul de Istorie “A.D. Xenopol” din Iaşi, Departamentul pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României, 11-13 noiembrie 2011 (în colaborare cu Vasile Ciobanu);

2. Şcoala de cadre a Frontului Plugarilor, la sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a  Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu a ULBS „Sub semnul lui Clio”, ediţia a V-a, 15-16 aprilie 2011;

3. Stadiul cercetării şi predării comunismului la Facultatea de Istorie şi Patrimoniu a ULBS, la Conferinţa naţională  Comunismul românesc, ediţia I, organizatori: Institutul de istorie “Nicolae Iorga”, CNSAS, Fundaţia Konrad Adenauer, 17-18 martie 2011.

 

2010

1. Die rumänisch-deutschen Beziehungen in den 1920er Jahren aus der Sicht der rumänischsprachigen Presse Siebenbürgens, la Deutsch-rumänische Tagung „130 Jahre deutsch-rumänische diplomatische Beziehungen (1880 – 2010)” [130 ani de relaţii diplomatice germano-române (1880-2010)], Iaşi, organizatori Academia Română, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi, Ambasada Republicii Federale Germania din România, Centrul Cultural German, Iaşi, Südost-Institut Regensburg, Universitatea „Al. I. Cuza“, Iaşi, Facultatea de Istorie, Centrul de Istorie a Relaţiilor Internaţionale, 29 septembrie – 3 octombrie 2010;

2. Frontul Plugarilor şi minoritatea maghiară din România (1933-1947), la Simpozionul „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX – ediţia a IV-a, organizat de Asociaţia „Cercetarea Sibiană”, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, 12-13 noiembrie 2010;

3. Wellington House şi propaganda britanică în estul Europei în anul 1916, la simpozionul „Stat şi societate în Europa”, organizat de Universitatea din Craiova, 29-30 octombrie 2010.

2009

1. Între rezistenţă şi oportunism – Bisericile în România comunistă, Seminarul „Rezistenţă, opoziţie şi disidenţă în România comunistă – Analiză şi amintire după 20 de ani”, Biserica Evanghelică C.A. din România, Academia Evanghelică Transilvania, Evangelischer Freundeskreis Siebenbürgen, Institutul pentru Relaţii Externe al Germaniei, Centrul de Cultură şi Dialog „Friedrich Teutsch“, Sibiu, 7-8 decembrie 2009;

2. Minoritari şi majoritari în cadrul social-democraţiei din Transilvania. Congresul din august 1920, la Simpozionul național cu participare internaţională „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX” – ediţia a III-a, organizat de Asociaţia „Cercetarea Sibiană”, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, Sibiu, 12-14 noiembrie 2009;

3. Manipulare si discurs politic: Wellington House şi propaganda britanică (1914-1916), la conferinta „Istoria ântre spiritul critic și manipulare în discursul diplomatic”, organizată de Centrul de studii pentru resurse românesti şi Facultatea de Istorie a Universităţii Bucuresti, Bucureşti, 5 februarie 2009;

2008

1. Propaganda britanică în România şi Italia reflectată într-un raport întocmit de  Wellington House în 1916, Conferinţa Internaţională Transilvania în toamna anului 1918 şi Unirea cu România. Relaţii interne şi context internaţional, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 19-21 noiembrie 2008;

2. Revista Vremii Politice, Literare şi Economice (1921-1924), Simpozionul naţional Publicistică centrală şi publicistică provincială în secolele XIX-XX, Muzeul Casa Mureşenilor, Braşov, 8-10 mai 2008;

3. O variantă inedită a Rezoluţiei Unirii de la Alba Iulia, Simpozionul naţional „Unirea din 1918 – act fundamental al istoriei României”, organizat de Facultatea de Istorie şi Patrimoniu a ULBS, Sibiu, 7-8 noiembrie 2008;

4. Propaganda britanică în România şi Grecia reflectată într-un raport întocmit de Wellington House în 1916, Conferinţa Internaţională „Transilvania în toamna anului 1918 şi Unirea cu România. Relaţii interne şi context internaţional”, ClujNapoca, 19-21 noiembrie 2008; 

5. Unificare/integrare în România Mare: dilemele unui proces neterminat, Conferinţa naţională „România Mare – integrare şi dinamici culturale”, organizată de Muzeul Naţional al Literaturii Române, Fundaţia „Amfiteatru”, Revista „Cuvântul” şi Ministerul Culturii şi Cultelor, Sinaia, 28-29 noiembrie 2008;

2007

1. Programul liberal de reforme din anii 1913-1914 reflectat în rapoartele reprezentanţilor diplomatici ai Austro-Ungariei şi Italiei la Bucureşti, Conferinţa internaţionala Modernizarea în România în secolele XIX-XXI, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 21-23 mai 2007;

2. Reforma electorala din Romania în discursul politic liberal la sfârsitul secolului al XIX-lea, la workshop-ul „Cetățenie, democrație, națiune: secolul XIX românesc”, organizat de « New Europe College », Bucuresti, mai 2006;

2006

1. Gazetele poporale și rolul lor în formarea culturii politice la românii transilvaneni la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Cultura politica și politici culturale în Romania”, Muzeul Casa Muresenilor, Brașov, 2006.

2005

1. Elitele politice conservatoare si problema modernizarii sistemului electoral din Romania la sfarsitul secolului al XIX-lea, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Secolul al XIX-lea şi personalităţile sale” organizată de Muzeul „Casa Mureşenilor”, Braşov, 21-22 aprilie 2005;

2. Un document inedit – memoriul adresat de Ion Flueraș generalului Ion Antonescu (ianuarie 1941), Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea din Alba Iulia – „Istorie naţională – istorie europeană. Orientări actuale în arheologie, istorie, muzeologie şi arhivistică”, 16-17 iunie 2005;

3. Starea de spirit a populatiei din Transilvania pe anul 1919 reflectată în rapoartele Directiei Generale a Politiei si Sigurantei, Sesiunea ştiinţifică organizată de Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, 24-25 noiembrie 2005;

2004

1. Pactul de la Ciucea şi implicaţiile lui electorale – Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Istoria între naţional şi universal”, Universitatea din Oradea, 11-13 noiembrie 2004; 

2002

1. Unificarea legislatiei electorale din Romania dupa 1918, la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice – Muzeul Hunedoara, 2002;

2. Unificarea administrativa a Transilvaniei cu România în conceptia politică a lui Iuliu Maniu, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice, Facultatea de Istorie și Patrimoniu, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 2002;

3. Rolul Justitiei in influentarea electoratului in primele alegeri parlamentare de dupa razboi (1919-1922), Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice – Muzeul Civilizatiei Dacice Deva, 2002;

2001

1. Regionalismul transilvanean dupa 1918 – Schola Septemcastrensis, Sibiu 2001;

2. Problema obligativitatii exercitarii dreptului de vot in legislatia electorala din Romania interbelica, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice, Universitatea Dunării de Jos, Galaţi 2001;

3. Semnele electorale ale partidelor politice in perioada 1918-1937, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice, Muzeul National al Unirii – Alba Iulia, 2001;

2000

1. Electoratul din Transilvania în primii ani dupa Marea Unire, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice, Muzeul National al Unirii – Alba Iulia, 2000;

1998

1. Nicolae Iorga despre omul politic Iuliu Maniu, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice,  Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, 1998;

1997

1. Alegerile comunale si judetene din 1926, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice, Muzeul National al Unirii, Alba Iulia, 1997;

2. Presa poporală din România în perioada interbelică (1919-1939), Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice, Muzeul Civilizatiei Dacice Deva, 1997;

1996

1. Gruparea politică de extrema dreaptă „Acţiunea Românească” din Cluj (1923-1925), Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice, Muzeul National al Unirii – Alba Iulia, 1996;