Experiență profesională

Experiență administrativă

1 aprilie 2016 – prezent 
Decan – Facultatea de Științe Socio-Umane, Bd-ul. Victoriei, Nr. 5-7, Sibiu, 550024, Tel./fax +40 (269) 216 068 / +40 (269) 232 966

Octombrie 2014 – 30 aprilie 2016
Director al Departamentului de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Ianuarie 2014 – prezent
Director al Centrului de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, http://ccpisc.ulbsibiu.ro/

Aprilie  2012 – Ianuarie 2013
Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, responsabil cu cercetarea ştiinţifică

Aprilie 2008 – Octombrie 2011
Decan al Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Experiență didactică

Septembrie 2016
Conducător de doctorat, domeniul istorie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Octombrie 2013 – prezent
Prof. univ. dr.
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu, Teologie Protestantă, Bd-ul. Victoriei, Nr. 5-7, Sibiu, 550024, Tel./fax: +40-(269)21.44.68

Cursuri predate
Introducere în istoria României în prima jumătate a secolului al XX-lea; Introducere în istoria regimului communist din România; Introducere în istoria partidelor și doctrinelor politice din România; Elite și politici de modernizare în România (1859-1945);

2006 – 2013
Conf. univ. dr.
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Facultatea de Istorie/ Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu

2004 – 2006
Lector univ. dr.
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Facultatea de Istorie şi Patrimoniu

2000 – 2003
Asist. univ.
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, Catedra de Istorie modernă și contemporană

1998 – 2000
Preparator univ.
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Facultatea de Istorie, Litere şi Jurnalism, Catedra de Istorie modernă și contemporană

Experiență de cercetare

Implicare în proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant

Granturi obţinute la competiţii naţionale UEFISCDI

1. Director grant PCCDI, Cod: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116, „Minoritățile etnice în regiunile istorice ale României – migrație și patrimoniu cultural”, component al proiectului Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară, 2018-2020, valoare 656.199 lei;

2. Director Grant TE, Cod PN-II-RU-TE-2012-3-0334,: Communism in Romanian Countryside. Case Study: Ploughmen’s Front Propaganda (1944-1953), 2013-2016, valoare 631.350  lei;

3. Director de grant AT, cod 25 – Cultură politică şi comportament electoral în România în anii democraţiei parlamentare 1866-1937 – între specificul naţional şi modelele europene, 2006, valoare 23.250 lei;

4. Workshop-ul exploratoriu, Cod: PN-II-ID-WE-2012-4-082, Învăţământul de partid şi şcolile de cadre în România comunistă. Context naţional şi regional, Sibiu, 26-27 octombrie 2012, valoare 30.000 lei;

5. Workshop Exploratoriu, Cod: PN-II-ID-WE-2011-039, Discurs istoric, diplomație și minorități etnice în Europa de Est (sfârșitul sec. XIX – secolul XX), Sibiu, 10-13 noiembrie 2011, valoare 19.200 lei.

6. Membru echipă grant CNCSIS tip A, cod 735, – Modelul european al autodeterminării naţionale. Societate şi instituţii în Transilvania anului 1918, 2006-2008, valoare 60000 lei, director conf. univ. dr. Valer Moga, Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia;

 

Director contract de cercetare cu instituții private

1. Director contract de cercetare cu Fundaţia „Life for Life”, Bucureşti – Călimăneşti – monografie istorică și etnografică, 2008-2009, nr. 702 din 5 martie 2008, valoare 72.400 lei;

2. Director contract de cercetare cu Banca Comercială Română şi Institutul European din Iași – Pictorul şi gravorul Nicolae Brana (1905-1986), 2005, valoare 15.000 lei;

 

Contracte câstigate la alte competiții naționale

1. Contract de cercetare finanţat de Guvernul Romaniei. Departamentul pentru Relaţii Interetnice: simpozionul naţional cu participare internaţională: Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX – aprilie 2006, în colaborare cu Vasile Ciobanu, valoare 17.320 lei lei;

2. Contract de cercetare finanţat de Guvernul Romaniei. Departamentul pentru Relaţii Interetnice: simpozionul naţional cu participare internaţională: Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX – noiembrie 2008, în colaborare cu Vasile Ciobanu, valoare 28.156 lei;

3. Contract de cercetare finanţat de Guvernul Romaniei. Departamentul pentru Relaţii Interetnice: simpozionul naţional cu participare internaţională: Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX – noiembrie 2009, în colaborare cu Vasile Ciobanu, valoare 27.406 lei;

4. Contract de cercetare finanţat de Guvernul Romaniei. Departamentul pentru Relaţii Interetnice: simpozionul naţional cu participare internaţională: Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX – noiembrie 2010, în colaborare cu Vasile Ciobanu, valoare 37.140 lei;

5. Contract de cercetare finanţat de Guvernul Romaniei. Departamentul pentru Relaţii Interetnice: simpozionul naţional cu participare internaţională: Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX – noiembrie 2011, în colaborare cu Vasile Ciobanu, valoare 44.400 lei.